Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů fyzických osob

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2023 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru).

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2020.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2018.

Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).

Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2016, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 23 ( dále „DAP č. 23“).
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2016.
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015.
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014.
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2013.

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v úředním jazyce.

The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v úředním jazyce.

The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.