Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2018

5. 2. 2018

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2018.

Upozorňujeme poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2018 již v průběhu roku 2018, nejpozději však do 31. prosince 2018, že mohou dle uvedených příjmů tak učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2017 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 a související přílohy, nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.

Pro úplnost uvádíme, že v aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO) není zveřejněna struktura pro podání daňových přiznání za části zdaňovacích období a tedy nelze pomocí aplikace EPO učinit podání těchto daňových přiznání.

Dále upozorňujeme na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2018

 

Základní část daňového přiznání

ř. 59 (ř. 34) Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona:
Pro rok 2018 je 48 násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 343/2017 Sb. ve výši 1 438 992 Kč.

ř. 52, 52a, 62 Odpočet na výzkum a vývoj, odpočet na podporu odborného vzdělávání a slevy na zaměstnance se zdravotním postižením:
V daňovém přiznání podávané osobou spravující pozůstalost, lze uplatnit jakoukoliv položku odčitatelnou od základu daně podle § 34 zákona (doposud bylo pouze umožněno uplatnit daňovou ztrátu) a slevy podle § 35 zákona.

ř. 69a (ř. 43) Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení:
Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení lze uplatnit za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti maximálně do výše minimální mzdy tj. do výše 12 200 Kč.

ř. 72 (ř. 46) Daňové zvýhodnění:
Pro zdaňovací období 2018 byla zvýšena sazba daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona na jedno dítě.

 
ve výši

 
roční sazba (Kč)

 
měsíční sazba (Kč)

ZTP/P
roční sazba (Kč) 

ZTP/P
měsíční sazba (Kč)

 na jedno dítě

 15 204

 1 267

 30 408

 2 534

 na druhé dítě

 19 404

 1 617

 38 808

 3 234

 na třetí a každé další dítě

 24 204

 2 017

 48 408

 4 034

 ř. 75 (ř. 49) Daňový bonus:
Daňový bonus od zdaňovacího období 2018 může uplatnit poplatník, který měl příjem podle § 6 nebo 7 zákona alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy tj. příjem minimálně ve výši 73 200 Kč (doposud do výpočtu vstupoval i příjem dle § 8 a 9 zákona).

Výše ročního daňového bonusu pro rok 2018 zůstává nezměněna, činí 60 300 Kč.

 

Příloha č. 1

Od zdaňovacího období 2018 došlo ke snížení limitů výdajových paušálů dle § 7 odst. 7 zákona a ke zrušení § 35ca zákona (poplatník uplatňující výdajové paušály dle § 7 odst. 7 zákona může uplatnit slevu na dani na manžela/manželku a daňové zvýhodnění na dítě).

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12 zákona, ve výši

  1. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  2. 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  3. 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,
  4. 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6); nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

 

Příloha č. 2

Od zdaňovacího období 2018 došlo ke snížení limitu výdajového paušálu dle § 9 odst. 4 zákona.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů podle odstavce 1, nejvýše však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč.