Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2020

13. 1. 2020

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2020.

Upozorňujeme poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2020 již v průběhu roku 2020, nejpozději však do 31. prosince 2020, že mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 25 a souvisejících přílohách vzor č. 15, nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.

Pro úplnost uvádíme, že v aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO) není zveřejněna struktura pro podání daňových přiznání za části zdaňovacích období a tedy nelze pomocí aplikace EPO učinit podání těchto daňových přiznání.

Dále upozorňujeme na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2020

Základní část daňového přiznání

ř. 59 (ř. 34) Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona:

Pro rok 2020 je 48násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb. ve výši 1 672 080 Kč.

ř. 69a (ř. 43) Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení:

Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení lze uplatnit za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti maximálně do výše minimální mzdy, tj. do výše 14 600 Kč podle nařízení vlády č. 347/2019.

 

Upozornění pro poplatníky (rezidenty ČR) s příjmem plynoucím ze zdrojů v zahraničí

 

Dne 1. 7. 2019 nabyl účinnost zákon č. 32/2019 Sb., kterým došlo ke zrušení 3 denní karenční doby.  Touto novelou se snižuje pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění o 0,2 procentního bodu, tj. z 2,3 % na 2,1 %. Z uvedeného důvodu se také mění výše základu daně u příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů u těch zaměstnanců, u kterých je pro účely zjištění základu daně příjem zvyšován o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel tj. tuzemské povinné pojištění.

 

Z výše uvedeného důvodu je nutno s účinností od 1. 7. 2019 pro stanovení „superhrubé mzdy“ zohlednit novou výši povinného pojistného 33,8 % (namísto 34 % do 30. 6. 2019).