Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2012

7. 5. 2013

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v úředním jazyce.

The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.

Upozornění k tiskopisům 2012

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2012.

Pro potřebu poplatníků, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2012 již v průběhu roku 2012, nejpozději však do 31. prosince 2012 upozorňujeme na skutečnost, že pro tyto potřeby je možno využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2011 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 18 a související přílohy.

V této souvislosti upozorňujeme na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2012.

  • V § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů se daňové zvýhodnění zvyšuje z „11 604 Kč“ na „13 404 Kč“.
  • Maximální limit u daňového bonusu podle § 35c odst. 3 zákona o daních z příjmů se mění z částky „52 200 Kč“ na částku „60 300 Kč“.
  • V § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů sleva na poplatníka se z částky „23 640 Kč“ zvyšuje na částku „24 840 Kč“.