Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2016

6. 6. 2016

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2016.

Upozorňujeme poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2016 již v průběhu roku 2016, nejpozději však do 31. prosince 2016, že mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2015 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 22 a související přílohy.

Dále upozorňujeme na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2016

Základní část daňového přiznání

ř. 72 Daňové zvýhodnění:

Dne 25. 4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, že dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona na druhé dítě a na třetí a každé další dítě.

ve výši roční sazba (Kč) měsíční sazba (Kč) ZTP/P
roční sazba
(Kč)
ZTP/P měsíční sazba
(Kč)
na jedno dítě 13 404 1 117 26 808 2 234
na druhé dítě 17 004 1 417 34 008 2 834
na třetí a každé další dítě 20 604 1 717 41 208 3 434

Uvedený zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. května 2016. Nové znění ustanovení § 35c odst. 1 zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2016.

Výše ročního daňového bonusu pro rok 2016 zůstává nezměněna, činí 60 300 Kč.

Pokud bylo daňové přiznání za část zdaňovacího období podáno před 1. 5.2016 lze uplatnit nové částky daňového zvýhodnění od měsíce ledna 2016, formou dodatečného daňového přiznání.