Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ověření platnosti elektronického podpisu datové zprávy

Finanční úřady doručují do datových schránek přílohy datových zpráv ve formátu PDF opatřené uznávaným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru - První certifikační autorita, a.s.

Pro ověření platnosti elektronického podpisu datové zprávy musíte na svém PC:

  • mít program Adobe Acrobat Reader, přičemž pro správnou funkci ověření uznávaného elektronického podpisu je nutno nastavit prostředí dle dokumentace na
    http://www.amsoft.cz/pdf_a_ds/
  • nastavit uznávání certifikační autority, což můžete provést podle postupů uvedených na http://www.ica.cz/Navody

Obecné informace o akreditovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru a jejich certifikátech, včetně možnosti ověření elektronického podpisu jsou uveřejněny na stránkách Ministerstvo vnitra: https://tsl.gov.cz/certiq/certificate-validation

Aplikační služby