Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Uznávaný elektronický podpis

Elektronická podání v aplikaci EPO lze opatřit pouze uznávaným elektronickým podpisem. Pokud Váš uznávaný elektronický podpis nesplňuje níže uvedené požadavky, nelze jej použít pro podepisování podání v aplikaci EPO.

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV). Pro vybrané formuláře aplikace EPO je používání ZAREP s IK MPSV povinné.

O kvalifikovaný certifikát je možné požádat u některého ze tří kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se o tyto společnosti:

Certifikát ve zkratce:

  • Informace o vydání Kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV jsou k dispozici na Internetových stránkách jednotlivých certifikačních autorit.
  • Kvalifikovaný poskytovatel služeb předá žadateli kvalifikovaný certifikát ve formátu CER, DER nebo CRT. Tento „základní“ soubor s certifikátem je před použitím nutné instalovat do úložiště certifikátů, popř. provést export do souboru PFX, resp. P12.
  • Podrobné návody a postupy pro instalaci certifikátu do úložiště certifikátů a export certifikátu do souboru PFX, resp. P12 najdete na Internetových stránkách certifikačních autorit.
  • Certifikát může být uložen v souboru PFX nebo P12, v úložišti certifikátů Windows, popř. na čipové kartě, resp. USB klíči.
  • Platnost kvalifikovaného certifikátu je 1 rok.

Použití Kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV v aplikacích  Daňového portálu:

Další informace:
10x o Zaručeném elektronickém podpisu (ZAREP)
Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP) - kvalifikovaném certifikátu.

Aplikační služby