Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání)

Rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (30.6.)
Daň z nemovitostí DIS+                 3 398
NIA                 342
ZAREP 3 695 4 664 6 025 6 874 6 000 5 857 5 531 5 107 5 081
ISDS 0 157 5 426 13 309 16 351 19 121 18 968 21 697 25 173
Ost 12 085 12 346 13 365 16 710 15 777 13 384 12 686 13 524 19 623
Daň z přidané hodnoty DIS+                 5 912
NIA                 436
ZAREP 391 504 632 609 686 400 740 774 736 737 758 958 754 476 725 501 355 115
ISDS 0 32 170 268 465 660 523 851 461 978 261 1 091 171 1 214 547 657 725
Ost 148 238 837 217 689 765 755 151 655 265 633 332 607 130 539 337 236 907
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) DIS+                 5 422
NIA                 374
ZAREP 0 0 0 680 165 784 470 806 824 805 707 768 714 374 943
ISDS 0 0 0 722 543 962 633 1 078 301 1 178 941 1 272 414 674 890
Ost 0 0 0 2 321 544 2 728 372 2 852 622 2 980 030 3 029 101 1 544 386
Souhrnné hlášení VIES DIS+                 773
NIA                 66
ZAREP 117 130 133 135 136 110 135 688 132 077 138 707 136 203 120 990 56 107
ISDS 0 5 391 44 320 101 173 129 979 144 494 165 704 175 989 93 390
Ost 143 558 113 171 75 695 53 423 46 990 44 642 42 689 34 802 14 570
Daň silniční DIS+                 766
NIA                 76
ZAREP 33 367 47 088 63 847 70 133 68 798 67 103 66 705 64 965 60 902
ISDS 0 78 20 587 58 953 82 719 93 606 101 484 107 889 113 245
Ost 16 915 38 542 62 997 75 178 63 218 59 589 56 591 53 867 45 025
Daň z příjmů fyzických osob DIS+                 39 171
NIA                 7 585
ZAREP 20 830 30 506 54 533 61 425 63 028 64 654 63 988 62 162 60 596
ISDS 0 399 22 863 65 846 92 228 115 403 130 045 151 856 178 497
Ost 22 006 41 130 69 402 99 632 106 414 116 142 120 508 143 662 191 663
Daň z příjmů právnických osob DIS+                 1 637
NIA                 69
ZAREP 22 834 29 997 65 599 65 188 67 206 66 733 66 476 62 386 49 460
ISDS 0 694 48 471 101 587 132 025 142 183 147 572 150 603 135 790
Ost 5 713 12 448 40 675 19 163 13 412 11 558 10 741 10 329 9 458
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 55 67 42 41 6 0 0 0 0
Ost 34 30 23 40 1 0 0 0 0
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob DIS+                 477
NIA                 40
ZAREP 25 763 40 025 55 970 57 905 55 624 54 452 52 633 50 444 46 843
ISDS 0 156 25 481 62 064 79 985 90 292 94 797 99 961 104 347
Ost 19 052 32 838 41 135 33 197 27 655 25 267 23 555 20 595 15 279
Žádost o zřízení/zrušení DIS DIS+                 0
NIA                 0
ZAREP 7 283 5 865 4 185 4 172 3 180 3 110 2 823 2 681 570
ISDS 0 729 2 485 4 095 3 951 3 879 4 181 4 530 1 275
Ost. 0 0 0 0 0 36 88 135 53
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 787 9 484 8 485 8 551 7 292 7 799 6 864 6 499 3 052
ISDS 0 6 244 14 553 19 594 21 430 24 261 28 037 32 250 17 652
Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR
DIS+                 3 559
NIA                 1 316
ZAREP 39 458 31 238 34 966 34 360 32 084 33 015 32 527 34 312 20 280
ISDS 0 762 5 175 10 246 15 216 19 796 22 903 30 436 22 681

Ost

0 0 0 0 2 776 4 108 4 081 5 501 8 073
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 2 698 1 720 2 197 2 193 673 0 0 0 0
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
DIS+                 0
NIA                 0
ZAREP 1 974 1 966 1 547 1 274 1 940 992 840 1 089 439
ISDS 0 24 787 955 942 1 225 1 358 1 448 400
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 28 443 29 012 29 405 29 387 30 233 30 791 31 072 29 151 15 325
ISDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 21 445 23 210 23 714 25 057 26 751 29 633 31 188 29 764 16 024
ISDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou DIS+                 482
NIA                 34
ZAREP 19 056 30 024 43 695 48 461 50 164 50 193 53 563 52 605 43 726
ISDS 0 108 18 928 47 682 63 159 72 152 81 453 88 617 85 398
Ost 11 087 20 820 28 035 22 510 19 612 18 154 17 767 15 814 12 844
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů DIS+                 130
NIA                 8
ZAREP 14 552 27 724 35 929 31 719 23 739 19 537 14 556 10 721 9 502
ISDS 0 1 287 14 215 24 362 23 220 21 234 16 996 13 679 13 294
Ost 1 753 5 551 7 163 4 220 2 889 2 359 1 705 1 016 695
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 209 515 258 950 279 760 46 038 465 78 5 0 0
ISDS 0 11 059 97 928 25 818 499 79 2 0 0
Ost 546 756 411 205 282 677 56 399 637 65 22 2 0
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
DIS+                 2 175
NIA                 120
ZAREP 5 098 14 018 18 577 22 091 22 503 21 628 21 302 17 166 9 630
ISDS 0 3 560 27 111 53 810 67 496 66 875 71 076 68 156 43 143
Ost 3 781 19 643 19 619 226 794 227 556 215 459 224 306 201 889 103 210
Loterie a jiné podobné hry
( od 1. 5. 2012 )
Přiznání k dani z hazardních her
( od 3. 2017 )

DIS+ 

              3
NIA                 0
ZAREP 44 65 121 112 88 50 48 33 23
ISDS 0 4 121 239 240 95 152 145 77
Ost 81 73 104 88 42 0 0 0 0

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

( od 1. 1. 2013 )

ZAREP 84 525 1 581 855 0 0 0 0 0 0
ISDS 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 32 213 82 163 82 767 13 237 0 0 0 0 0
ISDS 0 2 404 19 952 6 323 0 0 0 0 0
Ost 33 981 63 007 33 206 4 277 0 0 0 0 0
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 60 97 33 22 26 7 12 15
ISDS 0 123 285 123 143 163 81 70 78
Ost 0 0 7 621 12 798 14 552 16 219 16 769 17 373 9 262
Oznámení FATCA
( od 1. 6. 2015 )
ZAREP 0 0 48 199 110 135 92 73 74
ISDS 0 0 182 301 312 335 261 279 222
Oznámení GATCA
( od 1. 6. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 95 123 176 172 173
ISDS 0 0 0 0 254 442 353 417 374
Ohlášení CbCR
( od 1. 10. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 754 129 69 121 17
ISDS 0 0 0 0 2 920 716 538 455 186
Žádost o autentizační údaje do EET
( od 1. 9. 2016 )

DIS+ 

              0
NIA                 0
ISDS 0 0 0 20 839 58 159 8 753 10 750 20 549 1 062
Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu
( od 1. 7. 2020 )
DIS+ 1
NIA 0
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ISDS 0 0 0 0 0 0 0 3 7
Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Oznámení pro DAC6
( od 1. 11. 2020 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ISDS 0 0 0 0 0 0 0 2 134
Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)
( od 1. 4. 2021 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
DIS+ 39
NIA 28
ZAREP 0
ISDS 1 187
Ost 29
CELKEM DIS+ 63 945
NIA 10 494
ZAREP 1 089 269 1 435 111 1 634 874 2 085 077 2 057 055 2 100 103 2 084 591 1 985 754 1 096 554
ISDS 0 65 350 637 341 2 000 385 2 605 322 2 881 666 3 166 833 3 455 992 2 170 227
Ost 965 040 1 665 488 1 371 482 3 701 124 3 982 152 4 073 360 4 180 928 4 145 862 2 242 431
  • DIS+ - podání učiněné prostřednictvím daňové informační schránky,
  • NIA - podání s využitím přístupu se zaručenou identitou,
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2013

Aplikační služby