Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počty podání EPO

Typ písemnosti (Typ podání)

Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (30. 11.)
Daň z nemovitostí ZAREP 3 869 6 193 3 695 4 664 6 025 6 874 6 000 5 781
ISDS 0 0 0 157 5 426 13 309 16 351 18 849
Ost 8 471 9 808 12 085 12 346 13 365 16 710 15 777 13 234
Daň z přidané hodnoty ZAREP 248 864 315 576 391 504 632 609 686 400 740 774 736 737 710 286
ISDS 0 0 0 32 170 268 465 660 523 851 461 911 754
Ost 38 075 84 581 148 238 837 217 689 765 755 151 655 265 607 213
Kontrolní hlášení DPH ( od 1. 1. 2016 ) ZAREP 0 0 0 0 0 680 165 784 470 749 503
ISDS 0 0 0 0 0 722 543 962 633 996 859
Ost 0 0 0 0 0 2 321 544 2 728 372 2 653 425
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 107 758 115 010 117 130 133 135 136 110 135 688 132 077 127 735
ISDS 0 0 0 5 391 44 320 101 173 129 979 132 964
Ost 114 794 133 281 143 558 113 171 75 695 53 423 46 990 42 028
Daň silniční ZAREP 22 022 26 764 33 367 47 088 63 847 70 133 68 798 67 033
ISDS 0 0 0 78 20 587 58 953 82 719 93 429
Ost 4 731 7 850 16 915 38 542 62 997 75 178 63 218 59 516
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 14 662 17 512 20 830 30 506 54 533 61 425 63 028 64 430
ISDS 0 0 0 399 22 863 65 846 92 228 114 986
Ost 8 645 14 214 22 006 41 130 69 402 99 632 106 414 115 795
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 15 816 19 836 22 834 29 997 65 599 65 188 67 206 66 061
ISDS 0 0 0 694 48 471 101 587 132 025 141 128
Ost 1 859 3 449 5 713 12 448 40 675 19 163 13 412 11 482
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 79 88 55 67 42 41 6 0
Ost 37 19 34 30 23 40 0
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 16 038 20 735 25 763 40 025 55 970 57 905 55 624  54 405
ISDS 0 0 0 156 25 481 62 064 79 985  90 157
Ost 6 954 12 011 19 052 32 838 41 135 33 197 27 655 25 230
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 6 637 7 162 7 283 5 865 4 185 4 172 3 180  2 993
ISDS 0 0 0 729 2 485 4 095 3 951  3 680
Ost. 0 0 0 0 0 0 0 28
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 7 066 7 659 7 787 9 484 8 485 8 551 7 292  7 482
ISDS 0 0 0 6 244 14 553 19 594 21 430  23 064
Obecná písemnost určená pro podání
orgánům Finanční správy ČR
ZAREP 32 376 31 998 39 458 31 238 34 966 34 360 32 084  31 235
ISDS 0 0 0 762 5 175 10 246 15 216  18 825

Ost 

0 0 0 0 0 0 2 776  3 918
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 9 467 8 345 2 698 1 720 2 197 2 193 673  0
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 3 530 1 950 1 974 1 966 1 547 1 274 1 940  946
ISDS 0 0 0 24 787 955 942  1 075
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 29 299 27 641 28 443 29 012 29 405 29 387 30 233  30 510
ISDS 0 0 0 0 0 0 0
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 20 911 21 134 21 445 23 210 23 714 25 057 26 751  28 907
ISDS 0 0 0 0 0 0 0
Daň vybíraná srážkou ZAREP 11 804 15 464 19 056 30 024 43 695 48 461 50 164  49 462
ISDS 0 0 0 108 18 928 47 682 63 159  71 461
Ost 3 662 6 772 11 087 20 820 28 035 22 510 19 612  18 124
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 6 762 10 912 14 552 27 724 35 929 31 719 23 739  18 203
ISDS 0 0 0 1 287 14 215 24 362 23 220  19 765
Ost 350 738 1 753 5 551 7 163 4 220 2 889  2 232
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 18 501 173 155 209 515 258 950 279 760 46 038 465  78
ISDS 0 0 0 11 059 97 928 25 818 499  79
Ost 19 512 451 761 546 756 411 205 282 677 56 399 637  65
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 652 2 176 5 098 14 018 18 577 22 091 22 503  20 130
ISDS 0 0 0 3 560 27 111 53 810 67 496  62 105
Ost 254 1 400 3 781 19 643 19 619 226 794 227 556  194 976
Loterie a jiné podobné hry
( od 1. 5. 2012 )
Přiznání k dani z hazardních her
( od 3. 2017 )
ZAREP 0 19 44 65 121 112 88  50
ISDS 0 0 0 4 121 239 240  95
Ost 0 27 81 73 104 88 42  0

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění

( od 1. 1. 2013 )

ZAREP 0 0 84 525 1 581 855 0 0
ISDS 0 0 0 1 6 0 0
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 0 0 32 213 82 163 82 767 13 237 0
ISDS 0 0 0 2 404 19 952 6 323 0
Ost 0 0 33 981 63 007 33 206 4 277 0
Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
( od 1. 10. 2014 ) registrace/zrušení registrace/oznámení změny
ZAREP 0 0 0 60 97 33 22  24
ISDS 0 0 0 123 285 123 143  156
Ost 0 0 0 0 7 621 12 798 14 552  16 147
Oznámení FATCA
( od 1. 6. 2015 )
ZAREP 0 0 0 0 48 199 110  130
ISDS 0 0 0 0 182 301 312  328
Oznámení GATCA
( od 1. 6. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 95  123
ISDS 0 0 0 0 0 0 254  427
Ohlášení CbCR
( od 1. 10. 2017 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 754  92
ISDS 0 0 0 0 0 0 2 920  482
Žádost o autentizační údaje do EET
( od 1. 9. 2016 )
ISDS 0 0 0 0 0 20 839 58 159  8 051
Celkem ZAREP 576 113 829 329 1 089 269 1 435 111 1 634 874 2 085 077 2 057 055  1 976 182
ISDS 0 0 0 65 350 637 341 2 000 385 2 605 322  2 709 719
Ost 207 344 725 911 965 040 1 665 488 1 371 482 3 701 124 3 982 152  3 822 830
  • ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem
  • ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  • Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

Počty podání EPO 2003 - 2010

Aplikační služby