Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňová informační schránka (do 28. 2. 2022)

Daňová informační schránka

Daňová informační schránka (DIS) podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. Přístup do DIS je umožněn pouze autorizovaným uživatelům.

Provoz DIS bude ukončen k 28. 2. 2022. Uživatelé mohou již teď využívat výhod Online finančního úřadu (DIS+).

Vstupní stránka aplikace: Online finanční úřad (přihlášení do DIS nebo DIS+)

DIS obsahuje vybrané informace z daňového řízení. Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu v členění podle jednotlivých druhů daní, přehled písemností mezi daňovým subjektem a správcem daně a daňový kalendář s přehledem daňových povinností.

Vzhledem k ukončení provozu k 28. 2. 2021 (dle novely daňového řádu) využijte služeb Online finančního úřadu (DIS+).

Další informace:

Příručka uživatele DIS+
Popis funkcionalit Online finančního úřadu (DIS+) pro uživatele.

Přílohy

  • Informace dle § 69 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • MOJE daně – Srovnání DIS versus DIS+ (zřízení, přihlášení, pověření, vybrané funkce)

    Stručný popis vybraných funkcí a práce v Online finančním úřadě

Aplikační služby