Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Elektronická evidence tržeb

ikona EETWebová aplikace Elektronická evidence tržeb slouží poplatníkovi ke správě certifikátů pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb je umožněn pouze na základě autentizačních údajů přidělených správcem daně.

Webová aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen webová aplikace EET) umožňuje nastavení a správu údajů pro evidenci tržeb. Naleznete zde možnost založit provozovnu, požádat o pokladní certifikát nebo přístupové údaje pro dalšího uživatele aplikace.

V případě, kdy je poplatník povinen evidovat tržby, je třeba, aby si nejprve požádat o přidělení autentizačních údajů pro přístup do webové aplikace EET. Po přihlášení, je možné ve webové aplikaci založit provozovnu a generovat pokladní certifikát. Požádat o autentizační údaje může poplatník buď elektronicky pomocí formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, nebo osobně na kterémkoli pracovišti finančního úřadu.

Formulář „Žádost o autentizační údaje do EET“ je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu.

Součástí webové aplikace Elektronická evidence tržeb jsou sekce:

  • Poplatník - informace o poplatníkovy a celkové informace z evidence tržeb,
  • Provozovny - slouží k evidenci a správě provozoven poplatníka,
  • Certifikáty - umožní uživateli získat certifikáty pro evidenci tržeb,
  • Uživatelé - zde je možné přidělovat/ukončovat přístupy dalším/zavedeným uživatelům, spravovat jejich hesla a kontaktní údaje pro autentizaci,
  • Součty - umožňuje zobrazit součty evidovaných tržeb za jednotlivá období a podle provozoven,
  • Tržby – zde je možné zadat požadavek na získání evidovaných údajů tržeb v detailní podobě tak, jak jsou uloženy v systému,
  • Aktivity - umožňuje zobrazovat historii přístupů a změn prováděných všemi uživateli s přístupem k poplatníkovi.

Informace a nápovědu k jednotlivým položkám webové aplikace EET naleznete na stránkách Daňového portálu v sekci Dokumentace (odstavec Dokumentace k elektronické evidenci tržeb).

Další informace k elektronické evidenci tržeb, informace pro poplatníky nebo vývojáře, apod. naleznete na stránce www.etrzby.cz.

Vstupní stránka aplikace: Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET.

Další informace:

Jak mohu požádat o autentizační údaje?
První přihlášení do webové aplikace EET
Založení provozovny ve webové aplikaci EET
Generování pokladního certifikátu ve webové aplikaci EET

Aplikační služby