Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Evidence tržeb

ikona EET

Webová aplikace Elektronická evidence tržeb slouží poplatníkovi ke správě certifikátů pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb je umožněn pouze na základě autentizačních údajů přidělených správcem daně.

V důsledku novelizací právních úprav poplatníci nemají povinnost evidovat tržby od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022, což se promítá do možnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020 – 2022.

Webová aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen webová aplikace EET) umožňuje nastavení a správu údajů pro evidenci tržeb. Naleznete zde možnost založit provozovnu, požádat o pokladní certifikát nebo přístupové údaje pro dalšího uživatele aplikace.

V případě, kdy je poplatník povinen evidovat tržby, je třeba, aby si nejprve požádat o přidělení autentizačních údajů pro přístup do webové aplikace EET. Po přihlášení, je možné ve webové aplikaci založit provozovnu a generovat pokladní certifikát. Požádat o autentizační údaje může poplatník buď elektronicky pomocí formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, nebo osobně na kterémkoli pracovišti finančního úřadu.

Formulář „Žádost o autentizační údaje do EET“ je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu.

Součástí webové aplikace Elektronická evidence tržeb jsou sekce:

  • Poplatník - informace o poplatníkovy a celkové informace z evidence tržeb,
  • Provozovny - slouží k evidenci a správě provozoven poplatníka,
  • Certifikáty - umožní uživateli získat certifikáty pro evidenci tržeb,
  • Uživatelé - zde je možné přidělovat/ukončovat přístupy dalším/zavedeným uživatelům, spravovat jejich hesla a kontaktní údaje pro autentizaci,
  • Součty - umožňuje zobrazit součty evidovaných tržeb za jednotlivá období a podle provozoven,
  • Tržby – zde je možné zadat požadavek na získání evidovaných údajů tržeb v detailní podobě tak, jak jsou uloženy v systému,
  • Aktivity - umožňuje zobrazovat historii přístupů a změn prováděných všemi uživateli s přístupem k poplatníkovi.

Informace a nápovědu k jednotlivým položkám webové aplikace EET naleznete na stránkách Daňového portálu v sekci Dokumentace (odstavec Dokumentace k elektronické evidenci tržeb).

Další informace k elektronické evidenci tržeb, informace pro poplatníky nebo vývojáře, apod. naleznete na stránce www.etrzby.cz.

Vstupní stránka aplikace: Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET.

Další informace:

Jak mohu požádat o autentizační údaje?
První přihlášení do webové aplikace EET
Založení provozovny ve webové aplikaci EET
Generování pokladního certifikátu ve webové aplikaci EET

Aplikační služby