Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňový portál

Elektronická podání pro Finanční správu

Aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy umožňující činit daňová podání a odesílat další písemnosti v elekt...

Další informace

Elektronická evidence tržeb

Webová aplikace Elektronická evidence tržeb slouží poplatníkovi ke správě certifikátů pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Další informace

Daňová informační schránka

Daňová informační schránka poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka.

Další informace

Vracení DPH v rámci EU

Aplikace pro Vracení daně z přidané hodnoty slouží pro vrácení daně zaplacené plátcem v jiném členském státě v rámci plnění, která se týkají registrovaných podnikatelských...

Další informace

Registr DPH

Aplikace Registr plátců DPH umožňuje hledání plátců DPH podle zadaných daňových identifikačních čísel (DIČ).

Další informace

Uznávaný elektronický podpis

Uznávaným elektronickým podpisem rozumí, zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Další informace

SW třetích stran

Jedná se převážně o účetní, resp. ekonomické aplikace. Tyto aplikace umožňují mimo jiné vyplnění daňového podání na lokálním PC a následné elektronické odeslání do aplikace...

Další informace

Počty podání EPO

Přehled počtu podaných písemností uskutečněných prostřednictvím aplikace EPO v letech 2003 až 2020

Další informace

Aplikační služby