Skip to content | Go to the main menu | Go to search

Generální finanční ředitelství

Detailed information

Address

Data box ID

E-mail

Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb.

Phone

Online filing office

Office hours

Mon 8:00 17:00
Wen 8:00 17:00
Mon 8:00 17:00
Tue 8:00 15:30
Wen 8:00 17:00
Thr 8:00 15:30
Fri 8:00 14:00

Director General

Spokesperson

704 851 348
tiskove@fs.mfcr.cz

Person authorized to provide information according to Act no. 106/1999 Col.

podatelna@fs.mfcr.cz