Skip to content | Go to the main menu | Go to search

Bureau detail

Detailed information

Address

E-mail

Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb.

Phone

Online filing office

Bureau code

Bank account number

Account prefix by tax

Data box ID

Office hours

director

Spokesperson

542192102
David.Stancik@fs.mfcr.cz

Person authorized to provide information according to law 106/1999Sb.

podatelna3000@fs.mfcr.cz

Competence

Finanční úřady jsou zřízeny zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“) a jejich územní působnost je stanovena v § 8 tohoto zákona.

More info