Skip to content | Go to the main menu | Go to search

Bureau detail

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Detailed information

Address

Data box ID

E-mail

Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb.

Phone

Online filing office

Bureau code

Bank account number

Account prefix by tax

Office hours

Mon 8:00 17:00
Wen 8:00 17:00
Mon 8:00 17:00
Tue 8:00 15:30
Wen 8:00 17:00
Thr 8:00 15:30
Fri 8:00 14:00

Director

Spokesperson

567559105
Jana.Zikmundova@fs.mfcr.cz

Person authorized to provide information according to Act no. 106/1999 Col.

podatelna2900@fs.mfcr.cz

Competence

Finanční úřady jsou zřízeny zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“) a jejich územní působnost je stanovena v § 8 tohoto zákona.

More info