Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023

17. 1. 2023 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne dne 31. ledna 2023 a lhůta pro zaplacení daně nebo její první splátky je do 31. května 2023. Od 1. 1. 2023 dochází ke zrušení bezplatné tzv. daňové složenky (poštovní poukázka A-doklad V/DS), kterou bylo možné platit daňovou povinnost bez poplatku České pošty s.p.

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 podávají:

Noví poplatníci daně, kteří v průběhu roku 2022 nabyli svou první nemovitou věc podléhající zdanění – pozemek, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku, nebo si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci či pozemek spravovaný např. Státním pozemkovým úřadem.

Stávající poplatníci daně pouze v případech změn okolností rozhodných pro vyměření daně, např. poplatník nabyl či pozbyl pozemek, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku, případně byla na pozemku povolena nová stavba, dokončil nebo užívá jednotku, budovu nebo i její část, provedl přístavbu nebo nástavbu stávající stavby. Pokud u stávajícího poplatníka daně nedošlo ke změně okolností, daňové přiznání nepodává.

Vlastníci nových parcel katastru, které vznikly provedením obnovy katastrálního operátu či pozemkové úpravy v průběhu loňského roku. Stávající nájemci parcel zjednodušené evidence, které v katastru nemovitostí zanikly.

Poplatník podává pouze jedno daňové přiznání obsahující všechny přiznávané nemovité věci na území Jihočeského kraje jednomu Územnímu pracovišti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít elektronický formulář.

  1. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, lze vyplnit elektronicky na internetových stránkách Finanční správy prostřednictvím Online finanční úřad přihlášením přes DIS+ (přístup přes Identita občana, přes datovou schránku nebo pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou) s novou službou Ověření na katastr nemovitostí, kde si lze ověřit údaje uvedené v daňovém přiznání na údaje v katastru nemovitostí.
  2. Nebo daňové přiznání lze také vyplnit na internetových stránkách finanční správy přes Portál MOJE daně (mfcr.cz) – Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí s využitím Průvodce k dani z nemovitých věcí.
  3. Dále lze vyhledat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí přes databázi Daňových tiskopisů: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy, kde si lze filtrovat druh tiskopisů dle daně a příslušné zdaňovací období, na které daňové přiznání podáváte.

V případě obecných dotazů k dani z nemovitých věcí, doporučujeme využít připravené odpovědi finanční správy v databázi – Dotazy a odpovědi: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dan-z-nemovitych-vec/dotazy-a-odpovedi.

V případě nejasností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc. Na tomto odkazu, lze nelézt číslo na podatelnu Vašeho finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/kontakty.

Poplatník se může místo zasílání složenek přihlásit do konce ledna ke Službě placení daně prostřednictvím SIPO, více informací na odkaze: www.financnisprava.cz/sipo, nebo se do 15. března přihlásit k zasílání Informací k placení daně na e-mail, více na odkaze: www.fiancnisprava.cz/email.

Poplatník se zpřístupněnou datovou schránkou obdrží Informace k placení daně z nemovitých věcí do své datové schránky.

Více informací k dani z nemovitých věcí naleznete na odkaze: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci.