Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dotazy a odpovědi

 • Další dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí od 1. 1. 2014

 • Použití koeficientů 1,20 a 1,22 při výpočtu základu daně ze staveb a jednotek u jednotky

  Příklady k nejčastějším dotazům k výpočtu základu daně ze staveb a jednotek u jednotek v roce 2014
 • Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014

 • Dotazy a odpovědi k uplatňování zákona č. 1/2009 Sb., jímž se s účinností od 1.1.2009 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

  Touto novelou bylo zrušeno osvobození od daně ze staveb, které bylo podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí poskytováno u nových staveb obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo u bytů ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, a to na dobu patnácti let počínaje rokem následujícím po roce, v němž začaly být stavby způsobilé k užívání, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých.Také touto novelou bylo zrušeno osvobození od daně ze staveb, které bylo podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí poskytováno u staveb na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.
 • Vymezení stavebního pozemku pro účely daně z nemovitostí a pokyn MF č. D-214

  V prosinci 2006 jsem získal stavební povolení, které nabylo právní moci v lednu 2007. Pozemek, na kterém je povolena stavba, je v katastru nemovitostí evidován jako druh ostatní plocha. Protože stavební povolení nabylo právní moci až po 1.lednu 2007, domnívám se, že v roce 2007 by měl být pozemek zdaňován jako ostatní plocha a nikoli jako stavební pozemek, jak to požaduje finanční úřad. Podle mého názoru stále platí pokyn Ministerstva financí č. D-214, podle něhož se výměra stavebního pozemku určí podle pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu.
 • Daň z nemovitostí u novostaveb obytných domů

  Od konce roku 2003 bydlím v bytě realizovaném v nové nástavbě na panelovém domě v Praze. Doslechl jsem se, že novostavby bývají osvobozeny od placení daně z nemovitostí na 15 let od roku kolaudace (v mém případě r.2003). Je možno uplatnit nárok na osvobození a musím i přesto podávat daňové přiznání?
 • Daň z nemovitostí u bytů v osobním vlastnictví

  V roce 2004 jsem koupil do osobního vlastnictví byt v Praze včetně spoluvlastnického podílu na pozemku na němž je byt postaven. Chtěl bych se zeptat, kdo podává daňové přiznání a platí daň z pozemku? Družstvo vlastníků, nebo jednotliví majitelé bytů? Jsou byty osvobozeny od daně ze staveb?
 • Daň z nemovitostí s více vlastníky

  Spolu se dvěma sourozenci vlastním rodinný domek zděděný v roce 1995 po rodičích. Po dohodě se sourozenci jsem podal za tento dům přiznání k dani z nemovitostí na rok 1996 a od té doby tuto daň také platím. Vztahy se sourozenci jsou však v poslední době velmi špatné a kromě jiného mi odmítají na placení daně přispět. Je možné, aby každý ze spoluvlastníků podal samostatně přiznání k dani z nemovitostí za svůj spoluvlastnický podíl a samostatně platil daň?
 • Sazba daně ze staveb pro podnikatelskou činnost

  Charakter pracovní činnosti naší společnosti spočívá v provádění oprav autobusových agregátů, částečně ve výrobě náhradních dílů potřebných pro generální opravy částí autobusů, které provádíme pro velké dopravní podniky a ČSAD. Naše společnost se dále zabývá z části chovem koní a výrobou pro stavebnictví. Jedná se nám jednak o zařazení činnosti naší společnosti a následně určení správné sazby daně z nemovitostí.
 • Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí na nižší daňovou povinnost

  Mohu podat dodatečné přiznání k dani z nemovitostí na nižší daň na rok 1999, když na základě výzvy k podání přiznání na rok 1999, zaslané finančním úřadem v roce 2002, jsem podal daňové přiznání, v němž jsem do výměry pozemku chybně zahrnul také zastavěnou plochu stavby, a nyní bych rád tuto chybu napravil. Je lhůta pro vyměření daně na základě výzvy protržena jen pro finanční úřad, nebo i pro poplatníka?

Aplikační služby