Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zajišťovací příkazy 2023

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zajišťovacích příkazů. Nejvyšší správní soud shledal naplnění obou podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu. Nejvyšší správní soud taktéž potvrdil, že úhrada bankovního dluhu ze strany akcionáře nevyvrátila důvodné obavy o budoucí úhradu daně, a naopak byla hodnocena jako účelová s ohledem na zapojení do podvodného řetězce.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost finanční správy ve věci nezákonného zásahu spočívajícím v nezákonném zadržování finančních prostředků na základě vydaných zajišťovacích příkazů. Neboť od podání odvolání nebylo o tomto rozhodnuto v zákonné lhůtě, resp. byla posuzována i otázka zda podání zástupce bylo možno posoudit jako zpětvzetí podaného odvolání. NSS na základě posouzení plné moci uzavřel, že ke zpětvzetí odvolání nebyl zástupce oprávněn. Tzn. o podání ze dne 20.2.2017, které mělo být posouzeno jako odvolání nebylo rozhodnuto včas, v důsledku čehož pozbyly zajišťovací příkazy účinnosti.