Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Protikorupční linka

Protikorupční linka orgánů Finanční správy


Tato linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců v orgánech Finanční správy.
Telefonní linka je vybavena záznamovým zařízením a oznámení je možno podávat 24 hodin denně.

Protikorupční linka orgánů FS : +420 296 854 440
Protikorupční e-mailová adresa : korupce@fs.mfcr.cz

Protikorupční linka MF


Tato linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců resortu Ministerstva financí.

Protikorupční linka MF : + 420 257 043 800
Protikorupční e-mailová adresa : korupce@mfcr.cz
Další informace : https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/protikorupcni-opatreni