Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kniha podnětů a přání

Tato e-mailová adresa slouží pro sdělování podnětů na zlepšení činnosti Finanční správy ze strany veřejnosti (např. námětů, přání a pochval).

Tato e-mailová adresa neslouží pro zodpovídání metodických dotazů ani neslouží pro podání, která směřují do konkrétních řízení podle obecně závazných právních předpisů (např. dle daňového řádu, dle správního řádu, apod.). Na tato podání nebude reflektováno. Podání do konkrétních řízení lze učinit u příslušného orgánu Finanční správy písemně (poštou nebo osobně na podatelně), ústně do protokolu - viz kontakty, e-mailem na e-mailovou adresu příslušného orgánu finanční správy za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno zákonným způsobem a dále datovou zprávou prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo přes datovou schránku.

Postup Finanční správy při vyřizování podání.

Kontaktní formulář

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.