Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Název Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení ID datové schránky: gf9n2e3

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organy-financni-spravy/financni-urady/2300-financni-urad-pro-plzensky-kraj
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Hálkova 14
305 72 Plzeň

Poštovní adresy jednotlivých územních pracovišť jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Hálkova 14
305 72 Plzeň

Adresy úřadoven jednotlivých územních pracovišť jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Finanční úřad pro Plzeňský kraj (objekt Hálkova 14, 305 72 Plzeň)
Podatelna
- pondělí 08,00 – 17,00
- úterý 08,00 – 15,30
- středa 08,00 – 17,00
- čtvrtek 08,00 - 15,30
- pátek 08,00 – 14,00

Pro platby daní v hotovosti lze využít daňovou pokladnu Územního pracoviště v Plzni.

Úřední hodiny úřadoven územních pracovišť (podatelen a pokladny pro platby daní v hotovosti) jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Telefonní čísla 377 160 111

Telefonní čísla na jednotlivá územní pracoviště jsou uveřejněna pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy ID datové schránky: gf9n2e3
Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail): podatelna2300@fs.mfcr.cz

Další elektronické adresy na jednotlivá územní pracoviště jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

Rozpočet monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled
Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani

Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímají pověření zaměstnanci příslušných útvarů Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Ústní žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. přijímá sekretariát ředitele finančního úřadu.

Informace o příjmu žádostí a dalších podání na územních pracovištích jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 za Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2021.

 1. počet podaných žádostí o informaci: 10
  počet odložených žádostí o informaci: 0 (odložena celá žádost)
  počet částečně odložených žádostí o informace: 1
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 (odmítnuta celá žádost)
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1 (ve zbytku byla informace poskytnuta)
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
  přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
 5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  Počet stížností: 0
  Důvod podání: -
  Způsob vyřízení: -
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Zpracoval: Mgr. Šubrt
 

Ing. Roman Kasl v.r.
ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj