Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště pro Prahu 9

Název Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 9
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště  pro Prahu 9
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa

Nábřeží Kapitána Jaroše 1000
170 00   Praha 7

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Nábřeží kapitána Jaroše 1000
170 00   Praha 7
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí    8:00 – 17:00
Středa     8:00 – 17:00

Podatelna:
Pondělí   8:00 - 17:00
Úterý      8:00 - 15:30
Středa     8:00 - 17:00
Čtvrtek    8:00 - 15:30
Pátek       8:00 - 14:00
Telefonní čísla 220 364 333
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy Datová schránka: jvun5nv


Protikorupční linka orgánů Finanční správy
Tato linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců v orgánech Finanční správy.
Telefonní linka je vybavena záznamovým zařízením a oznámení je možno podávat 24 hodin denně.
Protikorupční linka orgánů FS : +420 296 854 440
Protikorupční e-mailová adresa : korupce@fs.mfcr.cz
Další informace : http://icv.vlada.cz/cz/protikorupcni-opatreni/
Případné platby lze poukázat

Bankovní účty finančních úřadů
www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

Sazebník úhrad
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů www.financnisprava.cz/
Rozpočet www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky
Žádosti o informace www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

Licenční smlouvy
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.