Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Metodika

ve znění aktualizace účinné ke dni 19. 3. 2021

Metodika upravuje specifika prodeje lihu ve spotřebitelském balení v režimu volného daňového oběhu v dražbě v návaznosti na ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotný postup, konzultovaný s ČÚZK, ve věci povinnosti správce daně vyrozumět katastrální úřady dle ust. § 222 odst. 5 a § 231 odst. 4 daňového řádu.

Cílem této metodické pomůcky je seznámení s hlavními změnami vyplývajícími z novely občanského soudního řádu, realizované zákonem č. 139/2015 Sb., které se projeví ve vymáhání daní s účinností od 1. 7. 2015.

Významnou funkci při placení daní představují nástroje, jimiž může být zajištěna úhrada daně. Specifické postavení mezi těmito nástroji (zajišťovacími prostředky) má pak zajišťovací příkaz, který je upraven v § 167 – 169 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.