Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro veřejnost

V případě změny Podmínek pro provádění elektronických dražeb (Dražební řád) se při dražbě postupuje podle podmínek platných ke dni konání dražby.

V případě změny Podmínek pro provádění elektronických dražeb (Dražební řád) se při dražbě postupuje podle podmínek platných ke dni podpisu dražební vyhlášky.

V případě změny Podmínek pro provádění elektronických dražeb (Dražební řád) se při dražbě postupuje podle podmínek platných ke dni podpisu dražební vyhlášky.

V případě změny Podmínek pro provádění elektronických dražeb (Dražební řád) se při dražbě postupuje podle podmínek platných ke dni podpisu dražební vyhlášky.

V souvislosti s legislativními změnami doprovázejícími přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 dochází rovněž ke změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to mimo jiné i v oblasti daňové exekuce.