Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

k promíjení příslušenství daně
(zrušen Pokynem č. GFŘ-D-47 s účinností od 14. 3. 2021)

k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

(navazuje na Pokyn č. GFŘ-D-21 a Pokyn č. GFŘ-D-29)