Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

Aktuální pokyny k evidenci a správě daní

AKTUÁLNÍ

Výklad ke zdaňování poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 5 z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. (tzv. licenční a jim podobné poplatky).

ZRUŠEN POKYNEM DS-54

Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

Zaúčtování plateb daně z nemovitostí u obecních úřadů

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

AKTUÁLNÍ

Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

Technická realizace převodu výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků do územních rozpočtů

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH a spotřební daně) 

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-219

k registraci daňových subjektů

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí penále a úroků v souvislosti s oddělením měny

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů