Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM Č. MF-1

o stanovení lhůt při správě daní

AKTUÁLNÍ

Zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Informace České daňové správy pro veřejnost o ukončení platnosti Pokynu D - 336