Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Archiv

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

V souvislosti s momentálními mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru jsou následující informace vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

(vztah § 72 odst. 4 daňového řádu a § 101a zákona o dani z přidané hodnoty)
Upozornění na konec možnosti zejména pro držitele datových schránek učinit formulářové podání s dodatečným potvrzením (např. tzv. E-tiskopisem). Pro podání na dani z přidané hodnoty zákon tuto možnost zachovává.
Informace o způsobu, jakým budou finanční úřady ve vztahu k povinnosti podávat kontrolní hlášení posuzovat stávající plné moci a pověření uplatněné před 1.1.2016.
Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Přehled změn od 1. ledna 2015.
S účinností od 01.01.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení. Současně s tímto omezením nebudou přijímána ani podání k registračnímu řízení distribuovaná z výstupů SW třetích stran. Uvedené opatření platí až do odvolání.
V souvislosti s přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční správě“), informuje Generální finanční ředitelství daňové subjekty a další osoby zúčastněné na správě daní o postupu orgánů finanční správy při posouzení plných mocí uplatněných u územních finančních orgánů před účinností zákona o finanční správě, tj. před 1. 1. 2013.