Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení k Příloze č. 2 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

9. 2. 2009

S názvem (Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona) (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č.5).

vzhledem k častým dotazům plátců daně ohledně vyplnění sloupce č. 14 za zdaňovací období 2008 uvádíme: do sloupce č. 14 plátce daně uvede úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů) ze svých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků povinen platit poplatník a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění.

Pozor: nejedná se tedy o „povinné pojistné“ podle § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů, ale o pojistné uvedené v § 38j odst. 8 zákona o daních z příjmů.