Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. 10. 2016

20. 9. 2016

 S účinností od 1. 10. 2016 bylo vydáno Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. (ze dne 31. srpna 2016, částka 114/2016 Sb. rozeslána dne 19. 9. 2016), kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 Jedná se o zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. V rámci Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. se v § 2 doplňuje písmeno d), které zní:

„d) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.“

V číselníku kódů předmětu plnění (oddíly A1 a B1 kontrolního hlášení) bude doplněna nová položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.

Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1. 10. 2016 je následující:

1 Zlato

3 Dodání nemovité věci

4 Stavební a montážní práce

5 Zboží uvedené v příloze č.5

11 Povolenky na emise skleníkových plynů

12 Obiloviny a technické plodiny

13 Kovy

14 Mobilní telefony

15 Integrované obvody

16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat

17 Videoherní konzole

18 Dodání certifikátů elektřiny

19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

V souvislosti s touto změnou byly aktualizovány Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 20. 9. 2016, které jsou k dispozici v příslušné sekci „Soubory ke stažení“. Pro lepší přehlednost obsažených změn připojujeme rovněž i samostatný dokument „Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 20. 9. 2016“.