Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Ministerstva financí k regulačním poplatkům ve zdravotnictví z hlediska daně z přidané hodnoty a daně z příjmů

12. 12. 2008

Regulační poplatky zavádí zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Regulační poplatek je příjmem zdravotního zařízení a z hlediska DPH se jedná o částku včetně daně z přidané hodnoty. Z hlediska daně z příjmu představují regulační poplatky zdanitelný příjem poplatníka.

 1. Regulační poplatky z hlediska DPH

  Regulační poplatky zavádí zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

  Podle § 16a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění má zdravotnické zařízení povinnost regulační poplatek vybrat (pokud nejde o výjimku stanovenou podle odst. 2 a 3 tohoto paragrafu).

  Podle § 16a odst. 4 novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je regulační poplatek příjmem zdravotnického zařízení, které regulační poplatek vybralo. Regulační poplatek je tedy součástí úplaty za zdravotnickou službu nebo zboží.

  1. U zdravotnických služeb a zboží, která jsou osvobozena od daně podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), bude celá úplata osvobozena od daně včetně regulačního poplatku.
  2. U zdravotnických služeb a u dodání zboží, která nejsou od daně osvobozena podle § 58 zákona o DPH, uplatňuje plátce daň ve výši odpovídající platné sazbě daně.

   Podle § 36 odst. 1 zákona o DPH v platném znění, je součástí základu daně vše, co plátce daně obdržel nebo má obdržet jako úplatu za uskutečněné plnění, vyjma daně za zdanitelné plnění. Regulační poplatek hrazený pacientem je stanoven jako konečná částka a proto je obecně u zdanitelných plnění uskutečňovaných plátcem považován za částku včetně daně. Výpočet daně se provede podle § 37 odst. 2 zákona o DPH.

  3. Příklady výpočtu:

  • při výdeji léčivého přípravku nebo potravin pro zvláštní lékařské účely podléhající snížené sazbě daně a které jsou plně nebo částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou bude postup následující:

   

  základ daně u léku 100 Kč
  9 % DPH 9 Kč
  výpočet daně u regulačního poplatku:
  30 * 0,0826 = 2,478, zaokrouhleno 2,50 Kč
  základ daně u regulačního poplatku 27,50 Kč
  9% DPH 2,50 Kč
  celkem částka včetně daně 139 Kč
  DPH celkem 11,50 Kč

   

  • pokud by však např. kosmetické nebo jiné zboží, u kterého se uplatňuje základní sazba daně, bylo hrazené zdravotní pojišťovnou, bude postup při výpočtu následující:
  základ daně u zboží 200 Kč
  19 % DPH 38 Kč
  výpočet daně u regulačního poplatku:
  30 * 0,1597 = 4,791, zaokrouhleno 5 Kč
  základ daně u regulačního poplatku 25 Kč
  19% DPH 5 Kč
  celkem částka včetně daně 268 Kč
  DPH celkem 43 Kč

   

 2. Regulační poplatky z hlediska daně z příjmů

Z hlediska daně z příjmů představují regulační poplatky zdanitelný příjem poplatníka. Bude-li se jednat o poplatníka, který vede daňovou evidenci, bude se jednat o příjem v okamžiku jeho inkasa, na straně poplatníka, který vede účetnictví se bude jednat o příjem podle účetních předpisů (účtování o pohledávce a výnosu pokud regulační poplatek bude z nějakých důvodů vybrán později).