Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2015

  • Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

    V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.

Aplikační služby