Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2013

 • Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb

  V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 23. 1. 20131 a na základě dotazů veřejnosti sděluje GFŘ ve věci povinnosti stávajících plátců (těch, kteří byli plátcem k 31. 12. 2012) následovné:

  Povinnost stávajících plátců DPH oznámit správci daně údaje podle ust. § 96 zákona o DPH je popsána ve výše zmíněné tiskové zprávě, včetně důsledků jejího nesplnění.

  Ust. § 96 zákona o DPH zakotvuje plátcům DPH:

  1. Povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních2 účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost.
  2. Oprávnění (nikoli tedy povinnost) určit, který z takto povinně oznamovaných účtů bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH.

  1 Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH
  2 Přesněji účtů u poskytovatelů platebních služeb – zobecněno použitím pojmu „bankovní“ účty

 • Novela zákona o DPH 2013

  Informace o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) s účinností od 1. 1. 2013

Aplikační služby