Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nejčastější dotazy

režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6

Dotaz a odpověď k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH

dotazy a odpovědi

Odpověď na dotaz k uvádění kódu Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

dotazy a odpovědi

dotazy a odpovědi

Odpověď na dotaz k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

Odpovědi na dotazy k zálohám v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Odpověd na dotaz k dílu zahrnujícímu vícero prací v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

Odpověď na dotaz k použití režimu přenesení daňové povinnosti vůči obcím