Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Základní kroky k evidenci tržeb

Před přijetím první evidované tržby jsou poplatníci evidující v běžném či zjednodušeném režimu povinni požádat o autentizační údaje, a to osobně na pobočkách FÚ či na Daňovém Portálu.       

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

Zvláštní režim evidence tržeb mohou využít poplatníci, kteří disponují povolením správce daně pro evidování tržeb v tomto režimu. Toto povolení poplatník získá při splnění zákonných podmínek na základě žádosti, která se podává věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční správa vydala nezávazný vzor žádosti a vzorové příklady jejího vyplnění, které naleznete na webu etrzby.cz v sekci Dokumenty /Metodika k evidenci tržeb.

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Blíží se konec platnosti tříleté lhůty pokladních certifikátů generovaných počátkem roku 2017. Pokud budou datové zprávy o evidovaných tržbách podepsány expirovaným certifikátem, nebudou ze strany Finanční správy vůbec přijaty do systému evidence tržeb. Proto je nutné zajistit včasnou výměnu pokladního certifikátu v pokladním zařízení za nový a platný.

Pokyn GFŘ-D-42

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

GFŘ upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu pro účely uplatnění slevy na manžela.

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí

Otázky a odpovědi k zasílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí

Novinky

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby