Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa posílá údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí

25. 4. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí. Zhruba milion držitelů datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím, bezmála dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem budou údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům této daně pak finanční správa nejpozději do 24. května rozešle poštou celkem 1,8 milionu složenek. Vzhledem k letošnímu navýšení daně průměrně o 80 % dostanou z opatrnosti složenku do schránky i ti, kteří jsou přihlášení do daňové informační schránky na portálu MOJE daně, kde mají platební údaje dostupné. Zhruba 50 tisíc poplatníků daň platí prostřednictvím SIPO. Lhůta pro zaplacení daně (nebo první splátky) končí 31. května 2024.

Rozesílané platební údaje obsahují bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. „Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Složenka nebude doručena těm, kteří mají datovou schránku, platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání platebních údajů na e-mail. „Všechny potřebné údaje včetně QR kódu najdete zároveň ve vaší daňové informační schránce v portálu MOJE daně,“ dodává Simona Hornochová.Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje.

Simona Hornochová
generální ředitelka Finanční správy

 

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území jednoho kraje. Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň není vyšší než 5 000 Kč, nalezne v obálce jen jednu složenku s vyčíslením konečné výše daně za všechny nemovité věci. V případě, že poplatník vlastní nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, obdrží v obálce více složenek.

Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je splatná do 31. května 2024. Je-li vaše daň vyšší než 5 000 Kč, můžete ji uhradit ve dvou termínech, a to do 31. května a do 30. listopadu 2024. Nejčastějšími způsoby placení daně jsou bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty.

Variabilním symbolem pro zaplacení je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete na webových stránkách finanční správy, stejně jako čísla bankovních účtů finančních úřadů.