Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

9. 12. 2005

Organisation for Economic Co-Operation and Development; Organisation de Co-opération et de Développement Économiques)

je mezinárodní vládní organizací se sídlem v Paříži. Byla založena dne 14.10.1960; v tento den v Paříži podepsali zástupci 20 států zakládající Konvenci o OECD a dva dodatkové protokoly, které vstoupily v platnost 30.9.1961.

OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

S OECD spolupracuje Evropská komise, všechny členské státy Evropské unie a dalších téměř 70 zemí.

Dnes má OECD 30 členských zemí.

Zakládající členské země:

 • Belgie
 • Dánsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Kanada
 • Lucembursko
 • Nizozemí
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Spojené státy americké
 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • SRN
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Turecko

Státy, které do OECD přistoupily později

(v závorce je uvedeno přesné datum přístupu):

 • Japonsko (28. 4. 1964)
 • Finsko (28. 1. 1969)
 • Austrálie (7. 6. 1971)
 • Nový Zéland (29. 5. 1973)
 • Mexiko (18. 5. 1994)
 • Česká republika (21. 12. 1995)
 • Maďarsko (7. 5. 1996)
 • Polsko (22. 11. 1996)
 • Korea (12. 12. 1996)
 • Slovensko (14. 12. 2000)

Webové stránky organizace OECD: http://www.oecd.org/home/