Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Legislativa

Zákony

Předpisy EU

  • ve znění PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1963 ze dne 9.11.2016
  • ve znění PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/99 ze dne 22.1.2018
Směrnice je platná od 1. 1. 2016 - anglická verze

kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.

Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření

Nová pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2010 osobám povinným k dani neusazeným v členském státu vrácení daně, ale v jiném členském státě.

o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

týkající se zdaňování nadnárodních podniků