Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Podána je necelá čtvrtina daňových přiznání: jaké jsou změny a na jaké chyby si dát pozor?

14. 3. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

K 11. březnu bylo podáno 649 690 přiznání k daním z příjmů za rok 2023, což odpovídá 23 % celkového odhadovaného počtu. Zhruba 65 % přiznání bylo finančnímu úřadu doručeno elektronicky datovou schránkou nebo přes portál MOJE daně. Tento podíl bude dále narůstat v průběhu dubna, kdy platí prodloužený termín pro elektronická podání. Finanční správa upozorňuje na změny a novinky týkající se daňových přiznání a připomíná nejčastější chyby při jejich vyplňování a podávání. V návaznosti na loňské uzavření 77 územních pracovišť finančních úřadů připomínáme také častější výjezdy pracovníků do obcí a zřízení telefonních konzultačních linek. 

„V přechozích letech finanční úřady ve druhé polovině března obdržely zpravidla až milion přiznání k daním z příjmů. Abychom tuto, za celý rok často jedinou, povinnost občanů vůči finančnímu úřadu co nejvíce ulehčili, máme celý březen ve všech krajích v provozu specializované telefonní infolinky. Pracovníci finančních úřadů také průběžně vyjíždějí na celkem 490 naplánovaných výjezdů do menších obcí, kde pomáhají vyplnit a odevzdat přiznání přímo v terénu lidem, kteří zde byli až do loňska zvyklí na služby kamenné pobočky finančního úřadu,“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodává: „Doporučovanou alternativou je samozřejmě elektronické podání daňového přiznání ať už datovou schránkou nebo v uživatelsky přívětivém rozhraní portálu MOJE daně, který už aktivně využívá na 600 tisíc občanů.“ Přehled všech výjezdů a telefonních infolinek rozdělený podle krajů naleznete na webu finanční správy.

Jaké změny v zákoně o daních z příjmů pro přiznání fyzických osob za rok 2023 platí?

 • Došlo k navýšení příjmového limitu, do kterého nemusíte daňové přiznání podat, z dosavadních 15 000 Kč na 50 000 Kč ročně. Pokud tedy vaše hrubé roční příjmy v součtu za celý rok 2023 nepřesáhly 50 000 Kč a nemáte daňovou ztrátu, nemusíte daňové přiznání vůbec řešit.
 • Příjmový limit pro podání přiznání pro občany v zaměstnaneckém poměru byl také navýšen 
 • z dosavadních 6 000 Kč na 20 000 Kč ročně. Pokud jste zaměstnanec a máte i nějaké vedlejší příjmy, například z pronájmu, které jsou nižší než 20 000 Kč ročně, nemusíte podat daňové přiznání. Vaše daňové povinnosti související se zaměstnáním může vyřídit zaměstnavatel.
 • Je možné využít vyšší slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné). Školkovné lze uplatnit ve výši prokázaných výdajů, nejvýše do 17 300 Kč ročně.
 • Nadále platí možnost odečíst dary, včetně darů na obranné úsilí Ukrajiny, až do výše 30 % základu daně.
 • Pokud fyzické osoby, kterým byla ze zákona zřízena a zpřístupněna datová schránka, neměly za rok 2023 žádné příjmy ze samostatné činnosti, nemusí podat přiznání k dani z příjmů elektronicky.
 • Podrobnější informace k novinkám a dalším změnám v zákoně o daních z příjmů najdete v informaci na webových stránkách finanční správy.

Na co nezapomenout a jakých častých chyb se vyvarovat?

 • Od loňského roku mají poplatníci převážně z řad OSVČ, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka, povinnost podat přiznání pouze elektronicky v předepsaném formátu XML. Častou chybou je vyplnění přiznání ve formátu PDF a jeho zaslání datovou schránkou. Pro elektronické podání proto doporučujeme využít portál MOJE daně, ve kterém se s formátem nespletete.
 • Při uplatňování slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovného) lidé často uplatňují maximální možnou výši slevy 17 300 Kč, zatímco ze zákona je možné slevu uplatnit pouze ve výši skutečně vynaložených výdajů, které jsou často nižší.
 • Při uplatňování slevy na vyživované dítě je třeba si ohlídat, že daňovou slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů.
 • Při uplatňování slevy na manželku nebo manžela dochází často k nezahrnutí některých příjmů, typicky nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské, do testovaného příjmu manželky nebo manžela, který nesmí přesáhnout 68 000 Kč ročně.
 • Úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na bydlení si lze nárokovat jako nezdanitelné části základu daně pouze v případě, jste-li vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost používáte  k trvalému bydlení (nikoliv k rekreaci nebo nájmu).
 • Přestože byla k 1. lednu 2024 zrušena sleva na studenta a sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné), můžete si obě tyto slevy v přiznání k dani z příjmů za rok 2023 stále uplatnit. Jejich zrušení se projeví až v daňovém přiznání za rok 2024, které budete podávat v roce 2025.
 • Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek na dani, nezapomeňte papírový formulář podepsat nejen v části, kde je uvedena podpisující osoba a datum podání, ale podepište i žádost o vrácení přeplatku umístěnou na konci formuláře. Sice jsou uvedena na jednom formuláři, ale ve skutečnosti se jedná o dvě podání a každé z nich musí být podepsáno. Výhodou podání přiznání elektronicky pomocí portálu MOJE daně je, že podpisy řešit nemusíte.
 • Fyzické osoby, které v roce 2023 obdržely osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, musí podat finančnímu úřadu oznámení o osvobozených příjmech, i když jinak nemají povinnost podat daňové přiznání. Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů nebo podílů na obchodních společnostech. Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Nepodání oznámení je spojené s citelnou pokutou.
 • Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se shoduje se lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmů. Podává se tedy stejně jako daňové přiznání do 2. dubna 2024 a elektronicky o měsíc později do 2. května 2024. Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát, platí prodloužená lhůta do 1. července 2024. Pokud je ale daňové přiznání elektronickým způsobem nebo daňovým poradcem podáno do 2. dubna, platí pro něj základní neprodloužená lhůta. Do 1. července podávají přiznání daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ve stejných lhůtách je třeba uhradit stanovenou daň.