Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa v březnu poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

26. 2. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přiznání podává daňový poradce, a také povinně auditované firmy mají čas až do 1. července. V loňském roce bylo podáno rekordních 2 888 941 přiznání, z toho 66 % elektronicky. Letos bylo k 26. únoru podáno zhruba 260 tisíc přiznání, 70 % elektronicky. Zejména fyzickým osobám v posledním únorovém týdnu a v průběhu března pomohou s vyplněním a podáním přiznání pracovníci finančních úřadů na celkem 490 naplánovaných výjezdech do 159 obcí, zejména do těch, kde bylo loni zrušeno kamenné pracoviště finančního úřadu. Od 4. března 2024 spustí finanční správa konzultační telefonní infolinky ve všech krajích a na konci března budou prodlouženy úřední hodiny podatelen.

Telefonní infolinky budou v průběhu března občanům opět k dispozici ve všední dny od 8:00 do 17:00 hodin, v pátek do 14:00 hodin. Tato informační služba ze strany finanční správy byla stejně jako výjezdy pracovníků do menších obcí a obcí se zrušeným územním pracovištěm finančního úřadu deklarována také v loni podepsaném memorandu o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Kompletní přehled výjezdů a telefonních infolinek podle jednotlivých krajů je součástí této zprávy. 

„Výjezdy našich pracovníků do obcí mají dlouholetou tradici, pomoc s daňovým přiznáním oceňují především starší generace preferující osobní kontakt s úřadem nebo občané, pro které se vyplnění formuláře nestalo rutinní aktivitou. Přijdou, společně s naším pracovníkem přiznání vyplní, odevzdají a mají na rok vystaráno. Protože řada lidí chce mít tuto povinnost co nejdříve vyřešenou, začínáme s výjezdy do obcí už na konci února,“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodává: „I díky loňské reorganizaci a uzavření zhruba třetiny kamenných poboček jsme letos počet výjezdů ztrojnásobili. Pilotní projekt posílených výjezdů a telefonních infolinek jsme si odzkoušeli již v lednu na dani z nemovitých věcí. Jakkoliv je to pro naše specialisty na příslušnou daň náročné období, extrémně pozitivní zpětná vazba od občanů byla nejlepším oceněním jejich práce.“I díky loňské reorganizaci a uzavření zhruba třetiny kamenných poboček jsme letos počet výjezdů ztrojnásobili. Pilotní projekt posílených výjezdů a telefonních infolinek jsme si odzkoušeli již v lednu na dani z nemovitých věcí.

Simona Hornochová
generální ředitelka Finanční správy

 

Každoročně podává nejvíce lidí papírové přiznání k dani z příjmů fyzických osob poslední týden v březnu, proto finanční správa prodlouží úřední hodiny podatelen na všech finančních úřadech od pondělí 25. března do úterý 2. dubna až do 17:00 hodin. „Přes všechny tyto posílené služby vůči veřejnosti pracovníky v první linii očekáváme i letos další nárůst podílu přiznání podaných elektronicky. Značný podíl na tom má loňské zřízení datových schránek ze zákona rozšířenému okruhu osob, na které váže povinnost povinného elektronického podání. Rozhodně v této věci doporučujeme využít portál MOJE daně, který má už 590 tisíc uživatelů“, připomíná Simona Hornochová.

Poplatníky, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku, znovu upozorňujeme, že mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Nelze tedy využít například formát .pdf. Elektronické přiznání není nutné podávat přes datovou schránku, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak elektronicky vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím portálu MOJE daně. Přihlásit se do něj je možné například díky ověření pomocí internetového bankovnictví, občanského průkazu s čipem nebo přístupových údajů do datové schránky. Lhůta pro podání daňového přiznání v elektronické podobě je o měsíc delší, tedy do čtvrtka 2. května 2024. Pokud daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát, je nejzazší termín pro jeho podání pondělí 1. července. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V této souvislosti je dobré upozornit, že pokud jakýkoliv poplatník nebo jeho zástupce s výjimkou povinně auditovaných subjektů podá přiznání k dani z příjmů do 2. dubna ať už v listinné nebo elektronické podobě, podle zákona pro něj platí základní (neprodloužená) tříměsíční lhůta. To je výhodné především pro ty, kterým v daňovém přiznání vyjde přeplatek na dani a finanční úřad mu jej do 30 dnů vrátí. Poplatníci, kteří budou daň naopak doplácet a ocení možnost prodloužení lhůty pomocí elektronického podání nebo využití služeb daňového poradce, by si naopak na toto pravidlo měli dát pozor.

Provoz telefonních infolinek: od pondělí 4. března do úterý 2. dubna; pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00; pátek 8:00 – 14:00.

Prodloužené úřední hodiny: od pondělí 25. března do úterý 2. dubna; všechna územní pracoviště každý pracovní den 8:00 – 17:00. V pátek 29. března a pondělí 1. dubna jsou úřady v důsledku státních svátků zavřené.

Užitečné odkazy:

Infolinky a výjezdy