Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Do 10. ledna se lze přihlásit, odhlásit a změnit pásmo paušální daně, vzroste výše měsíčních záloh

22. 12. 2023 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.  

„Zpozornět by měli paušalisté, kteří letos překročili hranici ročních příjmů jimi zvoleného pásma. Pokud nechtějí podat daňové přiznání, a tedy stále chtějí za rok 2023 platit paušální daň, i když ve vyšším pásmu, musí finančnímu úřadu doručit do 10. ledna oznámení o změně pásma a doplatit rozdíl v paušálních zálohách za celý rok. Neučiní-li tak, budou zároveň z paušálního režimu vyřazeni a příští rok budou standardně podávat daňové přiznání. Zda se jim vyšší paušální daň vyplatí si mohou spočítat například na webu ministerstva financí,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodává: „Paušalisté, kteří příjmový limit svého pásma nepřekročili, mohou v paušálním režimu pokračovat beze změny a stačí jim pouze přenastavit své trvalé bankovní příkazy na novou výši měsíčních záloh v roce 2024.“ Zpozornět by měli paušalisté, kteří letos překročili hranici ročních příjmů jimi zvoleného pásma. Pokud nechtějí podat daňové přiznání, a tedy stále chtějí za rok 2023 platit paušální daň, i když ve vyšším pásmu, musí finančnímu úřadu doručit do 10. ledna oznámení o změně pásma a doplatit rozdíl v paušálních zálohách za celý rok.

Simona Hornochová
generální ředitelka Finanční správy

 

Zda se vám paušální daň v jednotlivých pásmech vyplatí, si můžete spočítat na kalkulačce Ministerstva financí. Poplatník, který byl v paušálním režimu do 31. prosince 2023 včetně, pokračuje v roce 2024 automaticky v dosavadním pásmu paušálního režimu, pokud nepodá Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu. Živnostníci, kteří chtějí do paušálního režimu vstoupit pro příští rok nově, podávají Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Veškeré požadované změny v rámci paušálního režimu je třeba doručit finančnímu úřadu do 10. ledna 2024 včetně. Má-li živnostník zpřístupněnou datovou schránku, musí oznámení o vstupu ze zákona doručit výhradně elektronicky. Elektronické podání lze učinit datovou schránkou či prostřednictvím interaktivního formuláře v portálu MOJE daně. Od roku 2024 nemá nově podnikající OSVČ před vstupem do paušálního režimu povinnost registrovat se k dani z příjmů fyzických osob u správce daně. 

Od příštího roku se ve všech třech pásmech mění výše paušálních záloh a je proto třeba upravit trvalé bankovní příkazy na nové částky. Zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, lze je předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu. Pro většinu účastníků paušálního režimu (I. pásmo) vzroste příští rok měsíční záloha na 7 498 Kč. Ve druhém pásmu bude měsíční záloha činit 16 745 Kč a ve třetím 27 139 Kč.

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2024
Pásmo Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojistné Zdravotní pojistné
I. pásmo 7 498 Kč 100 Kč 4 430 Kč 2 968 Kč
II. pásmo 16 745 Kč 4 963 Kč 8 191 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 27 139 Kč 9 320 Kč 12 527 Kč 5 292 Kč

 

První záloha pro nového účastníka paušálního režimu je splatná do 20. ledna 2024, dále pak každého 20. dne v měsíci. Pokud živnostník zahájí samostatnou činnost v průběhu roku 2024 (např. v dubnu 2024) a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít první i druhou zálohu splatnou do 20. dne následujícího měsíce, tedy záloha za duben a květen bude splatná do 20. května 2024.

Rozdělení do tří pásem zůstává i pro příští rok dáno primárně podle výše příjmů a sekundárně od druhu vykonávané samostatné činnosti, resp. uplatnitelného výdajového paušálu. První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem. Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma. 

Podmínkou pro vstup do paušálního režimu je být OSVČ, neplátce DPH, s ročními příjmy do 2 mil. Kč a nemít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou. Současně nesmí být OSVČ dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Nepřekročitelný limit vedlejších příjmů typicky z kapitálového majetku či z nájmu umožňující vstup do paušálního režimu činí 50 tisíc Kč ročně. 

Kompletní informace k tomu, kdo se může přihlásit do paušálního režimu, jakým způsobem a jak paušální daň platit jsou k dispozici na webových stránkách finanční správy a v informačním letáku, který je součástí tiskové zprávy.