Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspěšnost vymáhání daňových nedoplatků v rámci Finanční správy ČR stoupá

25. 7. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správě se daří zvyšovat podíl vymáhaných a vymožených nedoplatků. Plynulý růst úspěšnosti vymáhání je patrný ze statistických údajů, které Finanční správa sleduje.

Vývoj v oblasti vymáhaných a vymožených nedoplatků (tis. Kč)

stav k 30. 6. 2015  30. 6. 2016  30. 6. 2017  30. 6. 2018  30. 6. 2019
 vymáháno  88 930 495 74 713 277  40 764 117  38 074 722  28 110 024 
 vymoženo  5 570 757 5 675 674  6 505 269  5 867 724  6 612 232 

 

Úspěšnost vymáhání nedoplatků (%)

 měsíc / rok  2015 2016  2017  2018  2019 
 červen  6,26  7,60 15,96  15,41  23,52 
 prosinec  12,98  30,22 36,43  41,72   - - -

Vymáhání daňových nedoplatků je nezbytnou činností orgánů Finanční správy přinášející významný fiskální efekt. Vymáhání nastupuje až po uplatnění ostatních zákonných způsobů, jimiž finanční úřady mohou přimět daňové dlužníky k splnění jejich daňové povinnosti. Nejvyšší hodnoty u vymáhaných i vymožených daňových nedoplatků jsou dlouhodobě evidovány na dani z přidané hodnoty.

„Finanční správa vymáhá daňové nedoplatky od daňových dlužníků, kteří se na rozdíl od poctivých plátců daní vyhýbají svým povinnostem, aby tyto prostředky nechyběly ve státním rozpočtu. Finanční správa je v této oblasti na správné cestě, protože celkový objem daňových nedoplatků se každoročně snižuje a úspěšnost vymáhání stoupá,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční úřady v posledních letech evidují, i přes snižující se objem vymáhaných nedoplatků, narůstající procentuální koeficient úspěšnosti jejich vymožení. Postupný pokles objemu evidovaných nedoplatků koresponduje také s pozitivním stavem české ekonomiky a souvisejícím růstem zaměstnanosti a mezd.

V oblasti vymáhání se kladně projevují důsledky koncepce správy a vymáhání nedoplatků FS ČR, přijaté koncem roku 2016. Byla rozšířena neformální komunikace s dlužníky za účelem plnění jejich povinností. Dále byla rozvinuta a vymáhacím útvarům je poskytována pravidelná automatizovaná podpora v podobě aktualizovaného přehledu o provedených a možných dalších vymáhacích postupech vůči dlužníkům. Plynule zaváděná opatření umožňují vymáhacím útvarům zefektivnit práci s nedoplatky, což má pro stát pozitivní fiskální přínos.