Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob

17. 1. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Dne 17. 1. 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (částka 3, zákon č. 6/2019 Sb.) poslanecká novela zákona o dani z přidané hodnoty. V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %.

Tato novela nabývá účinnosti (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 1. 2. 2019.

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazena z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při poskytnutí těchto služeb od 1. 2. 2019 uplatní druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Snížení sazby se netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %.