Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa upozorňuje na novelu zákona daně z nemovitých věcí. Dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky

19. 12. 2019 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Osvobození pozemku bude možné uplatnit v rozsahu krajinného prvku, a to skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopu, mokřadu, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků.

Pokud chcete uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 a krajinný prvek nemáte zapsán do evidence ekologicky významných prvků, je třeba podat podnět pro jeho zapsání do 31. 12. 2019 na Státní zemědělský intervenční fond. Ten v současné době eviduje data o cca 15 000 krajinných prvcích, které se nacházejí na zemědělsky užívaných pozemcích, nebo k nim přiléhají. Ve vztahu k těmto již evidovaným krajinným prvkům není třeba podávat nový podnět (žádost) k jejich zapsání.

Pokud bude podnět k zaevidování krajinného prvku podán až v roce 2020, bude citované osvobození možné uplatnit až na rok 2021. Stávající rozsah osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí bude podle přechodných ustanovení zákona aplikován do konce roku 2021. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Dále místo pozemků, které nelze žádným způsobem využívat, budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Podrobnější informace k aplikaci osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) novely zákona naleznete v článku Informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zde na stránkách Finanční správy.