Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa reaguje na zavádějící informace o zvyšujícím se počtu prohraných soudních sporů

11. 7. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa se ohrazuje proti zprávám v některých médiích, které prezentují celková roční čísla týkající se soudních sporů a tato čísla bez řádné analýzy jejich struktury prezentují takovým způsobem, který vede k nepodloženým závěrům o negativním vývoji pro Finanční správu.

Poměr sporů mezi Finanční správou a daňovými subjekty

Rok

Úspěšnost Finanční správy

Úspěšnost daňových subjektů

2018

3,4 miliardy

3,2 miliardy

2017

2,4 miliardy

2 miliardy

2016

4,6 miliardy

3 miliardy

Zdroj: Informace o činnosti FS ČR

V jedné reportáži například zaznívá: „Převážně firmy a podnikatelé vyhrály v loňském roce spory za 3,2 miliardy korun. Finanční správa za 3,4 miliardy. V minulosti tento poměr nebyl zdaleka tak těsný.“
S uvedeným závěrem Finanční správa nesouhlasí, neboť není pravdou, že v minulosti byl uvedený poměr výrazně odlišný a rozhodně nedošlo k zásadnímu zhoršení, jak reportáž naznačuje.

 Poměr počtu úspěšných žalob z hlediska daňových subjektů

Rok

Zamítnuto

Vyhověno

% poměr

2018

479

204

30

2017

499

186

27

2016

571

291

33

Zdroj: Informace o činnosti FS ČR

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, poměr počtu úspěšných žalob z hlediska daňových subjektů byl v roce 2016: 33 %, v roce 2017 poklesl na 27 % a v roce 2018 se zvýšil na 30 %, nejde tedy co do počtu žalob o zásadní pokles úspěšnosti Finanční správy.

 Poměr fiskálního vyjádření úspěšných žalob

v mil Kč

v mil Kč

v mil Kč

Rok

Kč - Žaloby zamítnuto celkem

Kč - z toho odvody za porušení rozpočtové kázně

%

z toho DPH

%

2018

3419

694

20

1046

31

2017

2469

600

24

688

28

2016

4589

2057

45

1504

33

Zdroj: Informace o činnosti FS ČR

Poměr DPH v žalobách daňových subjektů se pohybuje za poslední tři roky okolo 30 % z celkově žalovaných částek. Naproti tomu u Odvodů za porušení rozpočtové kázně byl tento poměr v roce 2016: 45 % a v dalších letech pak 24 %, resp. 20 % v roce 2018.

To dokazuje značný fiskální vliv Odvodů za porušení rozpočtové kázně na statistiku o žalobách. Autoři článků navíc nezohlednili skutečnost, že v roce 2016 došlo k soudnímu vyřešení žaloby u závažného případu porušení rozpočtové kázně. Dopad v rámci DPH mělo ukončení velkých kauz v roce 2018 a také pokračuje nepříznivý trend v nahlížení soudů na posuzování podvodů na DPH.

Z uvedených skutečností plyne, že v médiích jsou podána jen celková roční čísla bez řádné analýzy jejich struktury, což vede k nepodloženým závěrům o negativním vývoji pro Finanční správu. Finanční správa proto konstatuje, že závěry médií jsou zavádějící.