Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa prověří tisíce podnětů ročně

19. 7. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa se v rámci své kontrolní činnosti zaměřuje na dodržování zákonných předpisů a také zjišťuje jejich porušování či obcházení. Finanční správa je nezávislým správním orgánem a ohrazuje se proti nařčení z nečinnosti a zaujatého postupu v konkrétních kauzách, která se v uplynulých dnech objevila v některých médiích.

Za kalendářní rok obdrží Finanční správa více než 10 tisíc podnětů a každým podnětem je povinna se zabývat a prošetřit ho. Správce daně běžně využívá a pracuje s informacemi, poznatky nebo daty, která získá jak na základě vlastní činnosti, ať již vyhledávací či kontrolní, či na základě vnějších podnětů. Zároveň získává Finanční správa podněty i na základě vzájemné výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce.

„Finanční správa ČR je ale ze zákona vázána mlčenlivostí a nemůže poskytovat informace v konkrétních kauzách. A to nejen v těch, které právě probíhají a píší o nich média, a i v těch, které už byly ukončeny,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Počet a výsledky daňových kontrol (k 31. 12. 2018 v tis. Kč)

 Druh příjmu Počet subjektů * Počet kontrol  Doměřeno z kontrol  Změna ztráty 
Daň z přidané hodnoty  560 365 5 256  7 763 568   - 
Daň z příjmů PO  637 968 2 147  2 024 120   - 37 806 956 
Daň z příjmů FO - podáv. přiznání  1 234 528 1 788  216 089   - 113 751 
Daň z příjmů FO - záv. činnost  568 338 1 309  67 228   - 
Daň z příjmů - zvl. sazba (§ 36)  499 210  596 72 195   - 
Daň z nemovitých věcí 4 054 423  21  186   -
Daň z nabytí nemovitých věcí  229 452  0  0  -
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  459  0   0   - 
Daň silniční 818 634   596   4 565   - 
Daň z hazardních her  136  2  1 361  -
 CELKEM  8 603 513  11 715  10 149 312   - 37 920 707 
* Údaj Počet subjektů je počtem aktivních daňových subjektů ve sledovaném období.

Finanční správa podle jejích slov rozhodně není nečinná a velmi intenzivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, kterým například v uplynulých dvou letech předala více než 5 tisíc trestních oznámení.

V roce 2018 bylo Finanční správou orgánům činným v trestním řízení podáno celkem 2 533 trestních oznámení. Z tohoto počtu se jednalo o 2 088 trestních oznámení ohledně trestného činu zkrácení daně a o 445 trestních oznámení, týkajících se neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby či jiného trestného činu. Počet trestních oznámení podaných ze strany Finanční správy se ustálil přibližně na 2 500 podání.

Podněty předané finančními úřady orgánům činným v trestním řízení (v mil. Kč)

2014 2015 2016 2017 2018 Rozdíl 18-17
ohledně trestného činu
Počet případů
 zkrácení daně (§ 240)  1 294 1 512  1 376  1 968  2 088   120 
 jiného (§ 241)  182 187  283  570  445   - 125 
 CELKEM  1 476 1 699  1 659  2 538  2 533   - 5 
ohledně trestného činu
Částka
zkrácení daně (§ 240) 7 034 10 603 7 358 7 615 6 610  - 1 005
jiného (§ 241) 100 103 436 279 165  - 114
CELKEM 7 134 10 706 7 794 7 894 6 775  - 1 119
 Pozn.: Součtové rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování na celé mil. Kč.