Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

EET pomohla odhalit významný daňový únik

9. 10. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Díky vzájemné spolupráci Finanční správy, zástupců Krajského státního zastupitelství v Ostravě a Policie České republiky - Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, se na základě výstupů získaných při prověřování plnění povinností na úseku evidence tržeb podařilo odhalit významný daňový únik, a to minimálně v částce 14 milionů Kč.

Za Finanční správu se na akci podílely útvary Generálního finančního ředitelství, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Finanční úřad pro Plzeňský kraj. Celá akce proběhla v rámci spolupráce v Daňové Kobře.

Impulsem k provedení akce bylo zjištění finančního úřadu, který v polovině roku 2017 při kontrole evidence tržeb zaznamenal porušení zákonem stanovených povinností, a to v rozsahu, který vyvolal podezření na systematické krácení tržeb. Finanční správa s využitím dostupných kontrolních mechanismů shromáždila potřebné informace, svá zjištění podrobila analýzám a všechny získané poznatky vyhodnotila se závěrem existence podezření na rozsáhlou protiprávní činnost.

Shromážděné podklady byly impulsem k oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Obsahem tohoto oznámení, které Finanční správa podala v polovině roku 2018, bylo vyslovení podezření nejen na porušování povinností dle zákona o evidenci tržeb, ale i na krácení daňových povinností. V rámci spolupráce Daňové Kobry byl stanoven společný, takticky koordinovaný postup a Finanční správa po celou dobu vyšetřování poskytovala aktivně součinnost ostatním orgánům, mimo jiné i při vyčíslení výše škody, která činí na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob 13 984 655 Kč. Činností orgánů činných v trestním řízení byl potvrzen předpoklad Finanční správy, že došlo k úpravě software pokladního zařízení, jehož prostřednictvím byly dlouhodobě porušovány zákonné povinnosti.

Daný případ je jasným důkazem toho, že elektronická evidence tržeb je velice účinným kontrolním nástrojem pro stanovení daně, díky kterému Finanční správa odhaluje závažná porušení daňových předpisů. Praxe ukazuje, že právě díky evidenci tržeb je Finanční správa schopna efektivně bojovat proti daňovým únikům a v každém případě má i do budoucna své opodstatnění a nezastupitelnou úlohu.

Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení probíhala při vyšetřování uvedeného případu, který je v rámci České republiky zatím ojedinělý, na vysoce odborné úrovni a vzájemnou spolupráci hodnotí Finanční správa jako vysoce nadstandardní.