Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňové přiznání dosud podalo 2,4 milionu poplatníků

9. 4. 2019 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

V pondělí 8. dubna 2019 byla poslední možnost podat daňové přiznání bez sankcí za pozdní podání. Finanční správa vybrala do pondělní půlnoci celkem 2 402 484 přiznání. Fyzické osoby jich podaly 2 055 852 a právnické osoby 346 632 podání.

„Finanční správa vybrala ještě 365 220 přiznání od poplatníků, kteří odevzdali přiznání sice až po řádném termínu, ale stále bez sankcí za pozdní podání. Z toho bylo 292 904 od fyzických osob a 72 316 od osob právnických,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Kdo nepodal přiznání ani během včerejšího dne, čeká ho sankce v podobě pokuty za opožděné tvrzení daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně se začíná počítat ode dne následujícího po 5. pracovním dnu prodlení. Výše pokuty činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení. V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně ji nepředepíše a daňový subjekt není povinen ji uhradit. Pokud daňový subjekt daňové přiznání nepodá vůbec, bude pokuta činit vždy minimálně 500 Kč. Maximální výše pokuty je 5 % stanovené daně, a vždy maximálně 300 000 Kč.

Pokud daňové přiznání za daňový subjekt zpracuje a podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 1. července 2019. Podmínkou však je, že bude plná moc, udělená tomuto daňovému poradci nebo advokátovi doručena příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 1. dubna 2019.