Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Státy mají nově povinnost vyměňovat si informace o nadnárodních skupinách s výnosy nad 750 mil. EUR

9. 10. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR), zavádí povinnou automatickou výměnu informací podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu dosahují výše nad 750 mil. EUR.

Povinnost podávání zpráv podle zemí se vztahuje jak na nadnárodní skupiny podniků, jejichž nejvyšší mateřská entita se nachází v Evropské unii, tak i na skupiny, které jsou řízeny ze třetích států. Zprávy se automaticky vyměňují mezi státy, ve kterých skupina působí.

Zpráva je tvořena z informací relevantních pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy. Obsahuje agregované finanční údaje za nadnárodní skupinu podniků jako celek, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí, a dále údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost jednotlivé členské entity skupiny a o charakteru jejich činnosti.

Každá česká členská entita, která je součástí nadnárodní skupiny podniků, je povinna podat Ohlášení prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává nejpozději do konce prvního vykazovaného účetního období, čímž se rozumí účetní období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení musí být podána do 31. 10. 2017, pokud první vykazované účetní období končí před tímto datem.

Další povinností spojenou s CbCR je podání Oznámení, které podává nejvyšší mateřská nebo zastupující entita skupiny. V případě, že povinnost Oznámení se vztahuje na českou entitu, toto Oznámení se bude podávat prostřednictvím aplikace EPO, a to do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období. První splnění povinností Oznámení podle tohoto zákona proběhne do 31. 12. 2017.

Místně příslušným správcem daně pro účely podávání Ohlášení a Oznámení podle CbCR je Specializovaný finanční úřad. K první mezinárodní výměně těchto zpráv dojde v roce 2018.

Novela zákona včetně vyhlášky nabyla účinnosti 19. 9. 2017. Více informací ke změnám a novým postupům v oblasti podávání zpráv podle zemí naleznete na webových stránkách Finanční správy. Aktuální seznam států vyměňujících zprávy podle zemí vyhlašuje podle zákona Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji. Tento seznam naleznete zde.