Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání

10. 3. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Finanční správa vydává na základě četných dotazů z řad poplatníků spadajících do neziskového sektoru sborník typických příkladů, který vysvětluje základní pravidla pro povinnosti, které těmto subjektům mohou vzniknout v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

Zmíněný sborník je souhrnem vzorových typických příkladů, vysvětlujících pravidla stanovená v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Slouží hlavně jako pomůcka pro poplatníky, kteří spadají do neziskového sektoru; týká se tedy těch právnických osob, které nebyly založeny či zřízeny za účelem dosahování zisku.

Evidenci tržeb podléhají pouze příjmy z činnosti, která je podnikáním. Pokud neziskové subjekty v rámci své vedlejší činnosti nevyvíjí činnost, která je podnikáním, EET se jich netýká. Příjmy z příležitostných akcí, které nenaplní definici podnikání (například výroční ples), evidenci nepodléhají.

Pokud neziskový subjekt (například spolek) přijímá cizí tržby na základě zastoupení nebo pověření, pak tržby eviduje za zastoupeného nebo pověřeného poplatníka.

V případě, kdy veřejně prospěšný poplatník v rámci své vedlejší činnosti provozuje podnikatelskou činnost, pak může v některých případech uplatnit výjimku a tržby z drobné vedlejší činnosti neevidovat. Tržby z této drobné vedlejší činnosti však nesmí za uplynulý kalendářní rok překročit 175 tis. korun nebo nesmí činit 5 % a více procent všech jeho příjmů.

Materiál je zveřejněn na internetových stránkách etržeb.