Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních

7. 11. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává nejpozději do konce účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení měla být podána do 31. října 2017, pokud první vykazované účetní období končilo před tímto datem. Tuto novinku přinesla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR).

Do konce října podaly daňové subjekty zhruba 3,5 tisíce Ohlášení. Po prvním vyhodnocení však byly u řady z nich identifikovány dva základní problémy:

  1. Ohlášení bylo podáno do datové schránky správce daně, tj. Specializovaného finančního úřadu, ačkoli podle zákona mělo být podáno prostřednictvím aplikace EPO, dostupné na Daňovém portále na internetových stránkách Finanční správy www.daneelektronicky.cz.
  2. Více daňových subjektů patřících do jedné skupiny podniků v Ohlášení chybně identifikovalo, že budou podávat Oznámení neboli „report“ (tedy zprávu za celou skupinu podniků). Oznámení či „report“ však může podat za celou skupinu vždy jen jedna určitá entita v rámci skupiny, tuzemská či zahraniční. Ostatní „report“ nepodávají.

V případě zjištění výše popsaných chyb bude daňový subjekt kontaktován správcem daně a neformálním způsobem vyzván k nápravě.

Pokud budou opravená Ohlášení podána do konce letošního roku řádným způsobem (byť dodatečně), nebude správce daně pozdní Ohlášení pokutovat. „Jedná se o zcela novou povinnost a považujeme tudíž za správné, aby Finanční správa v počátku aplikační praxe poskytla daňovým subjektům určitou míru tolerance při kontrole plnění těchto povinností," poznamenal Martin Janeček, generální ředitel Finanční správy.

Stejně bude Finanční správa postupovat i v případě, kdy dojde k pozdnímu podání Ohlášení z důvodu nejasností, kdy není dosud zveřejněn definitivní seznam jurisdikcí, které se přihlásily k CbCR, a nemusí být tedy zřejmé, která z entit v rámci skupiny podniků má oznamovací povinnost (bude reportovat).